Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ
(Αγ. Κων/νου 16 / 104 31 - ΑΘΗΝΑ )
e-mail: asf.tapote@efka.gov.gr

 

 • Διευθυντής
  Τ: 210 - 81.10.001 Φ: 210 - 81.10.004 Τ: 210 - 81.10.003 Φ: 210 - 81.10.004
 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου
  Τ: 210 - 81.10.042 Τ: 210 - 81.10.063 Τ: 210 - 81.10.068
 • Γραμματεία
  Τ: 210 - 81.10.002 Φ: 210 - 81.10.071
 • Τμήμα Απονομής Συντάξεων
  Τ: 210 - 81.10.100 Φ: 210 - 81.10.017 Τ: 210 - 81.10.007 Τ: 210 - 81.10.013 - 16 Τ: 210 - 81.10.022
 • Τμήμα Ανακεφαλαίωσης
  Τ: 210 - 81.10.140 Φ: 210 - 81.10.036 Τ: 210 - 81.10.026 Τ: 210 - 81.10.028 - 29 Τ: 210 - 81.10.031 - 32 Τ: 210 - 81.10.033 Τ: 210 - 81.10.050 Τ: 210 - 81.10.035 Τ: 210 - 81.10.055 Τ: 210 - 81.10.060
 • Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων και Οικονομικού
  Τ: 210 - 81.10.170 Φ: 210 - 81.10.078 Φ: 210 - 81.10.019 Τ: 210 - 81.10.120 Τ: 210 - 81.10.021 Τ: 210 - 81.10.024 Τ: 210 - 81.10.037 - 38 Τ: 210 - 81.10.043 Τ: 210 - 81.10.046
 • Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας
  Τ: 210 - 81.10.200 Φ: 210 - 81.10.054 Τ: 210 - 81.10.051 Τ: 210 - 81.10.053 Τ: 210 - 81.10.049