Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΥΔΘ)

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΥΔΘ)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15-17, ΤΚ 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 294886, 2310 294887 Fax: 2310 294966
e-mail: dief.tydth@efka.gov.gr