ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα (Πλατείας Συντάγματος)

ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα
Ακαδημίας 21 / 106 71 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ. Επικ.:  2103676571, 2103676605, Fax: 210-3634026
e-mail: f.misth.attikikentro@efka.gov.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Τ: 210-3676501

Τ: 210-3676500