Προσωρινά μη διαθέσιμη η εφαρμογή

Σας ενημερώνουμε ότι:

α) Η υπηρεσία πιστοποίησης εργοδοτών και αρχικοποίησης των κωδικών δεν είναι διαθέσιμη προσωρινά λογω εργασιών αναβάθμισης

β) Για αρχικοποίηση των κωδικών ισχύουν τα εξής: 

Σε περίπτωση απώλειας, εκδίδουμε και αποστέλλουμε μέσω e-mail νέους κωδικούς.

Προκειμένου  να σας αποσταλούν νέοι κωδικοί πρόσβασης, πρέπει να στείλετε στο fax 210-7783265 ή σκαναρισμένη στο tm.web@efka.gov.gr συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του νόμου 1599 που σας επισυνάπτουμε ως αρχείο τύπου DOC.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει - χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση επεξεργαστή κειμένου - να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Στον πίνακα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ", όλα τα προσωπικά στοιχεία που σας ζητούνται και αφορούν στον εργοδότη ή νόμιμο εκπρόσωπο.
  2. Στο κείμενο της δήλωσης, που είναι προσυμπληρωμένο για διευκόλυνσή σας, τα στοιχεία που σας ζητούνται (επωνυμία, ΑΦΜ, ΑΜΕ εργοδότη και το νέο e-mail). Εάν δεν χρησιμοποιηθεί επεξεργαστής κειμένου, παρακαλούμε να είναι ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ.
  3. Την ημερομηνία στο κάτω μέρος της σελίδας.
  4. Την υπογραφή του εργοδότη ή εκπροσώπου της εταιρείας, με ΣΦΡΑΓΙΔΑ της επιχείρησης.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ) ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ.