Πίνακας Χρεών Οφειλέτη

Μέσω της υπηρεσίας αυτής εμφανίζεται ο πίνακας χρεών του οφειλέτη. Στον πίνακα εμφανίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία έκδοσής του, ανεξάρτητα εάν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή όχι. Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του μπορεί να υποβάλλει αίτηση για ρύθμιση, είτε ηλεκτρονικά, είτε στο Υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ της έδρας της επιχείρησης.

Σε πρώτη φάση η υπηρεσία απευθύνεται στους οφειλέτες - εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ή οικοδομοτεχνικών έργων, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ. Σύντομα θα επεκταθεί σε όλους τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων που θα ενταχθούν στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

Για πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές που εμφανίζονται στον πίνακα χρεών, οι οφειλέτες θα πρέπει να απευθύνονται στο Υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ που έχει καταλογίσει την οφειλή (εμφανίζεται στην πρώτη αριστερή στήλη του πίνακα).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών, οι οφειλέτες θα πρέπει να απευθύνονται στη αρμόδια ταμειακή υπηρεσία ή στο Ταμείο Εσόδων του Υποκαταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ, στο οποίο υπάγεται η έδρα της επιχείρησής τους.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:

  • Οι οφειλέτες - εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους, τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για την Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ.
  • Οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.