Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκης)

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 15-17 / 54 624 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 294-900 / 2310 294-920, Fax: 2310-233000
Τηλ. επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 2310 294-981 / 2310 294-846 / 2310 294-980
e-mail: misth.thess@efka.gov.gr