Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας (Καλαμάτας)

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας
Φιλελλήνων 38 / 24 100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2721063310, Fax: 2721081535 
Τηλ. Επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 2721063362
e-mail: pmisth.messinia@efka.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Πρωτόκολλο
Τ: 2721063310
Τ: 2721063312
Διακίνηση Αλληλογραφίας
Τ: 2721063386

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Πύλου
Τ: 2723360221 
Φ: 2723028279