Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καρδίτσας (Καρδίτσας)

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καρδίτσας
(Ιεζεκιήλ 38Α / 43 100 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ )

Τηλ  Επικοινωνίας: 24410 64800 Fax: 24410 - 64840 
Τηλ. Επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 24410 64848 & 24410 64856
e-mail: misth.karditsa@efka.gov.gr