Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καρδίτσας (Καρδίτσας)