Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καβάλας (Καβάλας)

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καβάλας
(Φιλικής Εταιρείας 6 & 7 / 65 403 - ΚΑΒΑΛΑ )

Τηλ. επικοινωνίας 2510 450564 / 2510 223624, Fax: 2510.230996
Τηλ. επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 2510 450630 / 2510 450635
e-mail: misth.kavala@efka.gov.gr