Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καβάλας (Καβάλας)