Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ιωαννίνων (Ιωαννίνων)

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ιωαννίνων
Παύλου Μελά 34 / 45 444 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ. επικοινωνίας: 26510-59620, Fax: 26510-28494
Τηλ. επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 26510-54001 / 26510-54001
e-mail: misth.ioannina@efka.gov.gr