Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας (Χαλκίδας)