Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική (Ελευσίνας)

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική
Κελεού & Μιαούλη / 19 200 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλ. επικ.:210 5514737 Fax: 210 5541304      
Τηλ. επικ. για Απονομές Συντάξεων: 210 5514725
e-mail: misthth.attikidit@efka.gov.gr