Α' Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα (Αθηνών)

Α' Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα
Αγησιλάου 48 / 104 36 AΘHNA

Τηλ. Επικ.:  2105279897
e-mail: a.ypmisth.attikikentro@efka.gov.gr

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
a.ypmisth.attikikentro.dioik@efka.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Φ: 2105279978

Τ: 2105279967
Τ: 2105279949
Τ: 2105279898
Τ: 2105279897
Τ: 2105279984