Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας (Πάτρας)

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας
Γούναρη & Κορίνθου 331 / 26 222 - ΠΑΤΡΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2610367229, Fax: 2610-310586
Τηλ. Επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 2610-367222, 2610-321713
Ε-mail: misth.ahaia@efka.gov.gr