Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ - ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ιλίου)

Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ - ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΙΛΙΟΥ 11 & ΨΑΡΩΝ ΙΛΙΟΝ 13122)

Τηλ. επικοινωνίας: 210 2690626 / 210 2638712, Fax: 210 263 8757
e-mail: a.mmisth.attik.dyt@efka.gov.gr