Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΑΘΗΝΩΝ
(Αγ. Κων/νου 16 / 10431 - ΑΘΗΝΑ)
Τηλ: 210 - 52.02.784   Fax: 210 - 52.02.783   e-mail: a.athinas@keao.gov.gr

 

 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  210 - 52.02.784   
   
 • Τμήμα Εσόδων
   Προϊστάμενος
  Τ: 210-5225281
  Φ: 210-5202783 
  Υπάλληλοι
  Τ: 210-5229227
 • Τμήμα διοικητικής Εκτέλεσης -
  Προϊστάμενος

  Τ: 210-5202781
  Φ: 210-5221351
  Υπάλληλοι
  Τ: 210-5228763,
  Τ: 210-5221649
  Τ: 210-5202769 
   
 • Τμήμα Οφειλών μη υπαγόμενων στο ΚΕΑΟ
  Τ: 210-5202781
   
 • Τμήμα Οικονομικό
  Τ: 210-5202780
  Φ: 210-5221069
  Ε: 1tameio@otenet.gr 
   
 • Γραμματεία Πρωτόκολλο
  Τ: 210-5202784