Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών (τ.ΟΑΕΕ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών (τ.ΟΑΕΕ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 8Α, 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. επικοινωνίας: 2313322861, 2313322854 Fax: 2313322821
Τηλ. επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 22313322844, 2313322838
e-mail: a.dmmisth.thess@efka.gov.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τ: 2313322861
Τ: 2313322858
Τ: 2313322859
Φ: 2313322821