Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΝΗΣΩΝ (Πειραιάς)

Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΝΗΣΩΝ
(ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 26 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18531)

Τηλ. επικοινωνίας: 2104101867 / 2104101883-886, Fax: 210 4101 846
e-mail: a.dmmisth.pirea@efka.gov.gr