Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΘΗΝΩΝ)

Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46-48 ΑΘΗΝΑ 10436)

Τηλ. Επικ.: 210-5275894, 210-5275836  Fax: 210-5245692
Τηλ. Επικ. για Απονομές Συντάξεων: 210-5275884   
e-mail: mmisth.attik.athina@efka.gov.gr

 

  • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
    Φ: 210 527 5901