ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Α.Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
(Φιλελλήνων 38 / 24 131 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2721063351, 2721063347  Fax: 27210-25496
E-mail:  kalamata@keao.gov.gr