ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΡΟΔΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΡΟΔΟΥ
(3ο Χιλ. Εθν. Οδού Ρόδου - Λίνδου / 85 100 - ΡΟΔΟΣ)

Τηλ. επικοινωνίας: 2241088307, Fax: 22410-88327
e-mail: rodos@keao.gov.gr