ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΛΕΣΒΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΛΕΣΒΟΥ
(Πλατεία Μαρτύρων / 81 100 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Τηλ. επικοινωνίας: 22510-20969, Fax: 22510-20969
e-mail: mytilini@keao.gov.gr