ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Α.Ο ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Α.Ο ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΡΜΟΥ & ΛΙΟΥΦΗ ΣΤΟΑ 50132 ΚΟΖΑΝΗ  

Τηλ. Επικοινωνίας: 2461055848/2461055835
e-Mail: kozani@keao.gov.gr