ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Α.Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΚΑΒΑΛΑΣ
(Φιλικής Εταιρείας 6 / 65 403 - ΚΑΒΑΛΑ)

Τηλ. επικοινωνίας: 2510-450583    Fax: 2510-450555
Ε-mail: kavala@keao.gov.gr