ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Α.Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΚΑΒΑΛΑΣ
Φιλικής Εταιρείας 6 τ.κ. 65 403, Καβάλα

Τηλ. επικοινωνίας: 2510-450583
Ε-mail: kavala@keao.gov.gr