ΠΕΚΑ Κρήτης - Τμήμα Γ΄ Ελέγχων Ασφάλισης αποκεντρωμένο με έδρα τα Χανιά

ΠΕΚΑ Κρήτης - Τμήμα Γ΄ Ελέγχων Ασφάλισης αποκεντρωμένο με έδρα τα Χανιά    
Λ. Κ. Καραμανλή 99 731 34 ΧΑΝΙΑ    

e-Mail: tm.elegxonc.peka471@efka.gov.gr