ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα Ζ΄ Ελέγχων Ασφάλισης αποκεντρωμένο με έδρα τις Σέρρες 

ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα Ζ΄ Ελέγχων Ασφάλισης αποκεντρωμένο με έδρα τις Σέρρες    
ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25 τ.κ. 62122 ΣΕΡΡΕΣ   

e-Mail: tm.elegxong.peka112@efka.gov.gr