ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα  Ελέγχων Ασφάλισης αποκεντρωμένο με έδρα τις Έδεσσας 

ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα  Ελέγχων Ασφάλισης αποκεντρωμένο με έδρα τις Έδεσσας    
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2 - ΕΔΕΣΣΑ - 58200    

e-Mail: tm.elegxonf.peka112@efka.gov.gr