Οργανόγραμμα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Δουφεξής Παναγιώτης
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Βαρβέρης Αλέξανδρος
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Χουρδάκης Νικόλαος
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γκράτζιος Γεώργιος
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Παγώνης Νικόλαος
 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
Πρόεδρος Δουφεξής Παναγιώτης Διοικητής του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Αναπληρωτής Βαρβέρης Αλέξανδρος, Υποδιοικητής του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Τακτικό Μέλος Βαρβέρης Αλέξανδρος, Υποδιοικητής του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Αναπληρωτής Γκράτζιος Γεώργιος, Υποδιοικητής του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Τακτικό Μέλος Χουρδάκης Νικόλαος, Υποδιοικητής του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Αναπληρωτής Παγώνης Νικόλαος, Υποδιοικητής του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Τακτικό Μέλος Κουμπούρης Δήμος
Αναπληρωτής Ανδρεαδάκης Δημήτριος
Τακτικό Μέλος Κούτσιανος Βασίλειος
Αναπληρωτής Γαργάλης Κωνσταντίνος
Τακτικό Μέλος Σακελλαρίου Ευανθία
Αναπληρώτρια Πατούνα Δέσποινα
Τακτικό Μέλος Βασιλάκος Σωτήριος
Αναπληρώτρια Κίτση Εριφύλη
Τακτικό Μέλος Χριστόπουλος Γεώργιος-Θεόδωρος
Αναπληρωτής Μαραγκογιάννης Κωνσταντίνος
Τακτικό Μέλος Αντωνακάκης Δημήτριος
Αναπληρωτής Νικολόπουλος-Μαριόλης Αντώνιος
Τακτικό Μέλος Μουτάφης Ευάγγελος
Αναπληρωτής Βερβεσός Δημήτριος
Τακτικό Μέλος Πολιτάκης Παύλος