Κοινών επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων

1Με ποιο τρόπο υποβάλλεται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ);

Η υποβολή των εμπρόθεσμων Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, Κανονικών και Συμπληρωματικών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, τον επόμενο ή μεθεπόμενο (εργαζόμενοι ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ Δημοσίου,ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) μήνα από αυτόν της απασχόλησης,

Κατ’ εξαίρεση, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή σε έντυπη μορφή στην κατά τόπο αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ από τους εργοδότες που:

  • Είναι Διαχειριστές κτιρίων (Πολυκατοικίες κλπ)
  • Εκτελούν Δημόσια οικοδομοτεχνικά έργα με αυτεπιστασία ή με ανάθεση, οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρεις εργαζόμενους
  • Εκτελούν Ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα με αυτεπιστασία

Οι εκπρόθεσμες ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων υποβάλλονται στην κατά τόπο αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e--ΕΦΚΑ.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 18/01/2023)

2Πότε πρέπει να υποβάλω την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) για κοινή επιχείρηση & οικοδομοτεχνικό έργο, μισθολογικής περιόδου 01/2023-12/2023;

 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2023-12/2023

  (εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ)

 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/2/2023

28/2/2023

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2023

31/3/2023

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/4/2023

2/5/2023

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1/5/2023

31/5/2023

ΜΑΙΟΣ

1/6/2023

30/6/2023

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/7/2023

31/7/2023

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/8/2023

31/8/2023

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/9/2023

2/10/2023

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1/10/2023

31/10/2023

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/11/2023

30/11/2023

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/12/2023

2/1/2024

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1/1/2024

 

31/1/2024

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ e-Ε.Φ.Κ.Α. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2023-12/2023

(ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ Α’ και Β’ ΒΑΘΜΟΥ)

 

 

 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2023

 31/03/2023

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/4/2023

02/05/2023

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/5/2023

31/05/2023

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1/6/2023

30/06/2023

ΜΑΙΟΣ

1/7/2023

31/07/2023

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/8/2023

31/08/2023

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/9/2023

02/10/2023

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/10/2023

31/10/2023

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1/11/2023

30/11/2023

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/12/2023

02/01/2024

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/1/2024

31/01/2024

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1/2/2024

29/02/2024

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 18/01/2023)

3Με ποιον τρόπο μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο της ΑΠΔ προκειμένου να το υποβάλω με ψηφιακό μέσο (όπου προβλέπεται) στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ;

Για διευκόλυνση των εργοδοτών, παρέχεται δωρεάν λογισμικό το οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε στον Η/Υ σας για τη δημιουργία του αρχείου ΑΠΔ. Τα αρχεία εγκατάστασης του δωρεάν λογισμικού, καθώς και αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του με παραδείγματα, μπορείτε να αντλήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 18/01/2023)

4Που θα βρω τους κωδικούς ειδικότητας και πακέτου κάλυψης για τον κάθε ασφαλισμένο, που απαιτούνται για την συμπλήρωση των ΑΠΔ;

Συμπληρώνοντας μία εγγραφή με τη μέθοδο υποβολής Συμπλήρωση φόρμας, είναι διαθέσιμες οι λίστες επιλογής για ΚΑΔ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ και ΚΠΚ (η ενεργοποίησή τους πρέπει να γίνει με αυτή την σειρά), ώστε να διαπιστώσετε τα δεδομένα σχετικά με τον ΟΔΗΓΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ (Ο.ΣΥ.Κ.) που είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ και βάσει των οποίων γίνεται ο έλεγχος.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

5Πως γίνεται ο έλεγχος ταυτοποίησης στα στοιχεία του ασφαλισμένου στην ΑΠΔ;

Ο έλεγχος γίνεται βάσει σωστού ΑΜΚΑ.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

6Αν έχουν απενεργοποιηθεί οι κωδικοί ΑΠΔ ή τους έχει χάσει ο εργοδότης, πως τους ενεργοποιεί;

Α. Σε περίπτωση αναστολής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου λόγω μακρόχρονης διακοπής απασχόλησης ή λόγω οφειλών, απευθύνεται στο Τμήμα Ασφάλισης & Εισφορών του αρμόδιου Υποκαταστήματος, για ενέργειες αρμοδιότητάς τους

Β. Σε περίπτωση απώλειας των Κωδικών Πρόσβασης για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες (Username, Pin, Puk): www.ika.gr -> Hλεκτρονικές Yπηρεσίες προς Eργοδότες -> Αρχικοποίηση Λογαριασμού ή πατήστε εδώ για να γίνει "Αρχικοποίηση του Λογαριασμού σας".

Για την υποβολή ερωτήσεων που αφορούν σε τεχνικά θέματα σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (αδυναμία πρόσβασης, απώλεια κωδικών, μηνύματα σφάλματος λογισμικού κτλ), παρακαλούμε στείλτε μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση tm.web@efka.gov.gr

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

7Με ποιο τρόπο καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές;

Καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ή μεθεπόμενου (Δημόσιο) μήνα της απασχόλησης σε Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ μόνο με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ) (Γ.Ε. Ε40/535/2015, Ε40/433/2016 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

8Με ποια διαδικασία χορηγείται το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας;

Η δυνατότητα λήψης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας είναι διαθέσιμη για τους πιστοποιημένους εργοδότες από τον διαδικτυακό τόπου: www.efka.gov.grwww.efka.gov.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για εργοδότες → Ασφαλιστική Ενημερότητα (Γ.Ε. 306179/19.11.2020)

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/12/2020)

9Σε ποιες περιπτώσεις καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ για κατασκηνώσεις;

Η ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)
Γ.Ε. 197363/31-08-2020

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/12/2020)

10Πότε παραγράφονται απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές;

Οι απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές αλλά και αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη, παραγράφονται μετά εικοσαετία

Εγκ. 39/2017

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)