Επικουρική Σύνταξη λόγω γήρατος - (Απον. Επικουρ. Συντ. Ιδ. Τομέα - Συχνές Ερωτ. Συντάξεις)

1Τι είναι επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος;

Είναι συμπληρωματική παροχή που καταβάλλεται μηνιαίως όπως η Κύρια σύνταξη.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

2Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος;    

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών και στη συνέχεια ελέγχεται αν θεμελιώνεται το δικαίωμα.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

3Πότε πρέπει να καταθέσω αίτηση για χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος;    

Όταν συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις, δηλαδή ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης και η ηλικία. 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

4Που μπορώ να αναζητήσω την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;  

 Στην ιστοσελίδα  του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ).

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

5Που πρέπει να καταθέσω την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;    

Στην Ακαδημίας 58, Αθήνα στο πρωτόκολλο, είτε δια ζώσης είτε ταχυδρομικά.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

6Πως μπορώ να ενημερωθώ για την πορεία έκδοσης της επικουρικής σύνταξης;  

Το site του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ) ενημερώνεται από τις Διευθύνσεις για τον μήνα επεξεργασίας των αιτήσεων ανά τομέα. Τηρείται σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

7Μπορώ να υποβάλλω αίτημα να εκδοθεί η απόφαση επίσπευσης συνταξιοδότησης;  

 Ναι αν έχετε αυτά που απαιτούνται (αναπηρία, χαμηλό εισόδημα κ.λπ.). Στο site του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ) υπάρχει έντυπη αίτηση επίσπευσης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

8Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης;  

Αφού εκδοθεί πρώτα η απόφαση κύριου φορέα εκδίδεται και η απόφαση της επικουρικής, της οποίας ο χρόνος έκδοσης διαφέρει από τομέα σε τομέα.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

9Πως υπολογίζεται η σύνταξη;  

Για όσους υποβάλλουν αίτηση από 1-1-2015 η σύνταξη υπολογίζεται σε δύο μέρη. Για το διάστημα από 01-01-2002 μέχρι και 31-12-2014 θα υπολογιστεί ο μέσος όρος των αποδοχών επί των οποίων γινόντουσαν κρατήσεις υπέρ επικουρικής ασφάλισης, οποίος πολλαπλασιαζόμενος επί τα έτη ασφάλισης επί 0,45% για κάθε έτος θα μας δώσει το πρώτο τμήμα της σύνταξης. π.χ. για ασφαλισμένο ο οποίος μέχρι 31-12-2014 είχε 33 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 2.000€ το ποσό θα είναι 33 Χ 2.000 Χ 0,45% = 297€. Για το υπόλοιπο διάστημα από 1-1-2015 και εφεξής υπολογίζεται με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC)

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

10Εάν διαφωνώ με την απόφαση συνταξιοδότησης, που και πότε μπορώ να υποβάλλω ένσταση;  

Υποβάλλετε ένσταση εντός 60 ημερών από τη λήψη της απόφασης εκεί που υποβάλλατε την αίτηση.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

11Θέλω να αλλάξω λογαριασμό.    

Θα υποβάλετε αίτηση, συνοδευόμενη από φωτοτυπία του αριθμού λογαριασμού.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

12Θέλω να αλλάξω ατομικά στοιχεία (ταυτότητα, διεύθυνση).  

 Θα υποβάλετε αίτηση, συνοδευόμενη από φωτοτυπία ταυτότητας ή αποδεικτικό κατοικίας.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

13Έχω λάθος σε κάποιο στοιχεία (π.χ., ΑΦΜ, ΑΜΚΑ).  

 Θα υποβάλετε αίτηση, συνοδευόμενη από αποδεικτικό ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

14Μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση.    

Θα υποβάλετε αίτηση, συνοδευόμενη από βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

15Ανέλαβα εργασία. Πρέπει να το δηλώσω;    

Ναι, με αίτηση.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

16Είμαι συνταξιούχος και ανέλαβα εργασία. Τι επιπτώσεις έχω;  

 Περικοπή της σύνταξης κατά 30%.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

17Μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη και να συνεχίσω να εργάζομαι;  

Ναι, με περικοπή της σύνταξης κατά 30%.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

18Θέλω να πάρω βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.    

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε 1 φορά αίτηση 2 έτη πριν την θεμελίωση δικαιώματος.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

19Έχω Ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών (ΕΛΠΠ). Μεταφέρεται στο επικουρικό; 

Όχι, καταργήθηκε με τον 4387/16.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

20Είμαι εν ενεργεία. Πρέπει να κάνω αναγνώριση από τώρα; 

Μπορείτε αλλά δεν είναι απαραίτητο. Η αναγνώριση μπορεί να γίνει και με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

21Πόσο θα πληρώσω για αναγνώριση;  

Ότι ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Πληρώνετε εισφορές εργοδότη και εργαζομένου.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

22Μου έχει έρθει έγγραφο για εξαγορά. Εγώ δεν έχω κάνει αίτηση για εξαγορά.    

Είναι αυτοματοποιημένη διαδικασία. Σημαίνει ότι ο χρόνος που έχετε δεν επαρκεί για να λάβετε επικουρική σύνταξη.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

23Το έγγραφο που ήρθε για εξαγορά δεν αναφέρει τι ποσό σύνταξης θα λάβω.

Η απόφαση εξαγοράς, δεν είναι συνταξιοδοτική απόφαση.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

24Μπορώ να σταματήσω την επικουρική ασφάλιση;

Όχι είναι υποχρεωτική.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

25Εάν σταματήσω την ασφάλιση μου παίρνω πίσω τα χρήματα μου;    

Όχι, δεν προβλέπεται επιστροφή εισφορών. Ο χρόνος για τον οποίον καταβλήθηκαν εισφορές θα χρησιμοποιηθεί μαζί με τους υπόλοιπους χρόνους για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

26Εάν δεν πάρω σύνταξη παίρνω πίσω τα χρήματα μου;    

Όχι, δεν προβλέπεται επιστροφή εισφορών.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)