Εφάπαξ Παροχές Ιδιωτικού Τομέα (Συχνές Ερωτ./ Απαντ. Συντάξεις)

1Τι αλλάζει στις εισφορές εφάπαξ παροχών των μη μισθωτών ασφαλισμένων;

Από 1.1.2020, αποσυνδέεται ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών από τον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό και θεσπίζεται σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

2Τι αλλάζει στις εισφορές μου για την Εφάπαξ Παροχή από 1/7/2020;    

Από 1.7.2020, οι εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών συνεισπράττονται με τις εισφορές Κύριας Ασφάλισης. με την έκδοση ενιαίου ειδοποιητηρίου. 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)


 

3Πώς θα καταβάλλω τις ασφαλιστικές μου εισφορές για Εφάπαξ Παροχή;  

Ασφαλιστικές εισφορές 7/2020 και εφεξής καταβάλλονται με τη χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής του e-ΕΦΚΑ, που αναγράφεται στο ενιαίο ειδοποιητήριο εισφορών.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)

 


 

4Πως θα ενημερώνομαι για τις ασφαλιστικές μου εισφορές για Εφάπαξ Παροχή;

Για τις ασφαλιστικές σας εισφορές από 1.7.2020 και εφεξής, θα ενημερώνεστε αποκλειστικά από τον ατομικό σας λογαριασμό στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Για χρονικό διάστημα έως 30.6.2020 θα συνεχίσετε να ενημερώνεστε από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του π. ΕΤΕΑΕΠ (www.eteaep.gov.gr)."
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021)