Εκκαθάριση / Πληρωμή Συντάξεων

1Που μπορώ να απευθυνθώ εάν έχω κάποια ερώτηση σχετική με τα ποσά της σύνταξής μου;    

Αρμόδια για απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα που αφορούν στα ποσά των συντάξεων του e-ΕΦΚΑ είναι τα Τμήματα Πληρωμής/Εκκαθάρισης Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.

(Τελευταία Ενημέρωση 22/11/2020)

2Που μπορώ να απευθυνθώ για αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης της σύνταξής μου;  

Απευθυνθείτε στην τράπεζα της επιλογής σας η οποία θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού σας.

(Τελευταία Ενημέρωση 22/11/2020)

3Που μπορώ να απευθυνθώ για αλλαγή λογαριασμού κατάθεσης της σύνταξής μου τραπεζικού ιδρύματος εκτός Ελλάδος (εξωτερικού);    

Πρέπει να απευθυνθείτε στα αρμόδια Τμήματα Πληρωμής/Εκκαθάρισης Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.


(Τελευταία Ενημέρωση: 22 /11/2020)

4Μπορώ να εισπράξω ποσά συντάξεων που κατατέθηκαν μετά την ημερομηνία θανάτου του συνταξιούχου;

Επειδή στο τέλος κάθε μήνα προκαταβάλλεται η σύνταξη του επόμενου μήνα, γι’ αυτό δεν πρέπει να εισπράττονται ποσά συντάξεων που κατατέθηκαν μετά την ημερομηνία θανάτου του συνταξιούχου.


(Τελευταία Ενημέρωση 22/11/2020)