Ρύθμιση Οφειλών

Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του ΚΕΑΟ και τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ ρυθμίσουν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους.

Σε πρώτη φάση, δυνατότητα υποβολής αίτησης για ρύθμιση μέσω διαδικτύου παρέχεται στους οφειλέτες που δε διατηρούν ενεργή ρύθμιση. 

Οφειλέτες που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την ήδη υπάρχουσα ενεργή ρύθμισή τους και να υπαχθούν σε νέα ρύθμιση, θα προσέρχονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΚΕΑΟ ή Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ, στο οποίο υπάγονται. 

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:

  • Οι οφειλέτες - εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους, τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για την Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ.
  • Οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.