Μη αυτοτελές Γραφείο Παραμυθιάς (Παραμυθιάς)

Μη αυτοτελές Γραφείο Παραμυθιάς
(ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, 46200 )
Τηλ: 26660-24298      Fax: 26660-24298    e-mail: paramithia@efka.gov.gr