Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Τυρνάβου (Τυρνάβου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Τυρνάβου
(ΣΤ. ΚΑΡΑΣΣΟΥ 1, 40100 )
Τηλ: 24920-29064      Fax: 24920-2580    e-mail: tirnavos@efka.gov.gr