Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Στυλίδας (Στυλίδας)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Στυλίδας
(ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 31, 35300 )

Τηλ. Επικοινωνίας: 2238350124  Fax: 22383-50124      
E-mail: stilida@efka.gov.gr