Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Στρατωνίου (Στρατωνίου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Στρατωνίου
(ΣΤΡΑΤΩΝΙ, 63089 )
Τηλ: 23760-21015, 23760-21012      Fax: 23760-22112    e-mail: stratoni@efka.gov.gr