Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Σπετσών (Σπετσών)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Σπετσών
(ΚΕΠ ΣΠΕΤΣΩΝ τ.κ. 18050 ΣΠΕΤΣΕΣ )
Τηλ: 22983-20940    Fax: 22980-29550    e-mail: spetses@efka.gov.gr