Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Πόρου (Πόρου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Πόρου
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΥΖΙΝΑ 50 / 18020 - ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ )
Τηλ: 22980 - 29107      Fax: 22980 – 29107    e-mail: poros@efka.gov.gr