Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Νεάπολης (Νεάπολης Κρήτης)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Νεάπολης
(ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ )
Τηλ: 2841-340047, 2841-340048   Fax: 2841-340049   e-mail: neapoli_lasithioy@efka.gov.gr