Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ν. Μηχανιώνας (Ν. Μηχανιώνας)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ν. Μηχανιώνας
(Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 2, 57004, Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ )
Τηλ: 23923-30380      Fax: 23923-30337    e-mail: mihaniona@efka.gov.gr