Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Λιμένα Θάσου (Λιμένα Θάσου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Λιμένα Θάσου
(ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ, 64004 )
Τηλ: 25930-22128      Fax: 25930 – 58342    e-mail: limenas@efka.gov.gr