Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Κουφαλίων (Κουφαλίων)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Κουφαλίων
(ΤΕΡΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 57100 )
Τηλ: 23133-37444      Fax: 23133-37445