Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Καρύστου (Καρύστου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Καρύστου
(ΛΕΩΦ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ τ.κ. 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ )
Τηλ: 22240-22222      Fax: 22240-26222
e-mail: karistos@efka.gov.gr