Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου (Καρπάθου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου
(85700 ΚΑΡΠΑΘΟΣ)

Τηλ. επικοινωνίας: 22450-22296, Fax: 22450-22353
e-mail: karpathos@efka.gov.gr