Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αρναίας (Αρναίας )

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αρναίας
(ΑΡΝΑΙΑ 63074 )
Τηλ: 23720-21184      Fax: 23720-21188     e-mail: arnaia@efka.gov.gr