Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ανω Λευκίμμης (Ανω Λευκίμμης)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ανω Λευκίμμης
(ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ, 49080 )
Τηλ: 26623-60405      Fax: 26623-60417    e-mail: leykimi@efka.gov.gr