Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου (Ορεστιάδας)

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου
Κων/πόλεως 84 / 68 200 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Τηλ. επικοινωνίας: 25520 21319, 25520 21317 Fax: 25520 21328
e-mail: c.misth.evros@efka.gov.gr