Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας (Οινοφύτων)

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας
25ης Μαρτίου / 32 011 - ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2262047600, 2262047606  Fax: 2262031357
e-mail: c.misth.viotia@efka.gov.gr