Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα (Αλεξάνδρας)

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα
(Πανόρμου και Καρύστου 7 / 11 523 - ΑΘΗΝΑ )

Τηλ. Επικ.:210.69.71.330- 340-417-343 Fax: 210.69.24.610
Τηλ. Επικ. για Απονομές Συντάξεων: 210.69.71.401
      e-mail: c.misth.attikikentro@efka.gov.gr